Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Ondernemingsgegevens

Col Du Horlitin V.O.F.
Avelgemstraat 174 / 001
8550 Zwevegem
contact@colduhorlitin.be
+32 486 39 41 55
Ondernemingsnummer 1005.258.312


Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van Col Du Horlitin (hierna www.colduhorlitin.be) is een domeinnaam met maatschappelijke zetel te Avelgemstraat 174 / 001 - 8550 Zwevegem – Ondernemingsnummer 1005.258.312. www.colduhorlitin.be biedt haar bezoekers de mogelijkheid om de reserveringen voor Col Du Horlitin online aan te vragen en na goedkeuring te betalen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke reservatie die geplaatst wordt door een bezoeker van www.colduhorlitin.be
 
Het plaatsen van een reservatieaanvraag via de website van www.colduhorlitin.be houdt in dat de bezoeker deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.
 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de bezoeker te dragen taksen of belastingen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de gereserveerde periode en biedt geen garantie dat de reservering effectief wordt goedgekeurd. Goedkeuring hangt onder andere af van controle van beschikbaarheid en samenstelling van de groep voor wie de reservatie wordt aangevraagd.
Onze prijzen zijn steeds inclusief energie- & waterverbruik en inclusief de eindschoonmaak door ons team.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden www.colduhorlitin.be niet.

www.colduhorlitin.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. www.colduhorlitin.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de bezoeker specifieke vragen heeft over de vakantiewoning, beschikbaarheid, verzoeken wij de bezoeker om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
www.colduhorlitin.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de vakantiewoning n.a.v. overmacht door plotse en onvoorzienbare schade zoals brand, waterschade aan de woning zelf of naburige woningen.

www.colduhorlitin.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de vakantiewoning n.a.v. overheidsbeslissingen in het kader van bv. Covid 19 pandemie,…


Artikel 4: Online reservatie aanvragen

Reservatie is het eenvoudigst via deze website op de pagina reserveren. Kies uw formule Cocon (maximum 12 personen) of Peloton (maximum 24 personen) en de gewenste periode. Vul de gegevens aan en dien uw reservatie-aanvraag in. Nadien contacteren wij U om de reservatie-aanvraag af te werken.
 
Col Du Horlitin is gelegen in een zone waar mensen wonen om van de rust van de natuur en omgeving te genieten. Onze buren zijn stuk voor stuk toppers en wij wensen de goede relatie met onze buren in stand te houden. De woning wordt niet verhuurd voor festiviteiten en groepen die uitsluitend uit jongeren bestaan. Wij kijken uit naar families en sportievelingen die van de gezelligheid van onze woning, de natuur en de rust willen genieten.
 
Na goedkeuring en verwerking van uw reservatie-aanvraag ontvangt U een betaallink voor de waarborg van 500 €. De betaling van deze waarborg gebeurt binnen de acht dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging. U kan de betaling eenvoudig uitvoeren via een knop naar de betaallink.
 
De prijs van uw verblijf en bedlinnen dient minimum 14 dagen voor uw aankomst voldaan te zijn. Voor dit bedrag ontvangt U eveneens een mail met betaallink.  
 
Huur van bedlinnen is verplicht. Het bedlinnen ligt voor U klaar bij aankomst volgens uw groepssamenstelling. Bij aanduiden van het aantal personen via de reservatie-aanvraag op de website wordt dit bedrag automatisch verrekend in de prijs van uw verblijf.
 
Indien U wenst dat de bedden opgemaakt zijn bij aankomst kan dit voor 12 € per persoon.


Artikel 5: Annulatie

Elke boeking kan met uitzondering van de administratiekost van 300 € gratis geannuleerd worden tot 30 dagen voor de aankomstdatum van uw boeking. Wanneer de boeking wordt geannuleerd in de laatste 30 dagen blijft een bedrag van 1 000 € als annulatiekost bij Col du Horlitin.  Wanneer u niet komt opdagen voor uw verblijf, wordt de volledige kost van het verblijf aangerekend.
 
Wanneer een verblijf niet kan doorgaan omwille van overheidsbeslissing n.a.v. de Covid 19 pandemie is er geen kost ten laste van de huurders. De reeds betaalde voorschotten moeten gebruikt worden voor boeken naar een andere periode.
 
Col du Horlitin is niet verantwoordelijk voor enige kosten n.a.v. annulatie van het verblijf door overmacht (zoals bv. brand of waterschade aan de woning) of overheidsbeslissing.
 
Bij klachten n.a.v. nachtlawaai of boeking die ondanks het verbod enkel bedoeld is als boeking voor een feest of drinkpartij kan de toegang tot de woning door Col Du Horlitin aan de gasten verboden worden. De niet verbruikte huurperiode wordt in dat geval niet terugbetaald.

Artikel 6: Maximum capaciteit
De maximum capaciteit voor de woning is 12 personen in reservatie van de formule Cocon en 24 personen in reservatie van de formule Peleton. Deze maximumcapaciteit mag op geen enkel moment overtroffen worden.


Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover www.colduhorlitin.be beschikt, is de bezoeker ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per reservatie.

www.colduhorlitin.be staat toegang tot de woning enkel toe na volledige betaling.


Artikel 8: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, www.colduhorlitin.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:, de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de reservatie, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot www.colduhorlitin.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


Artikel 9: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie).

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door www.colduhorlitin.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 11: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Enkele sfeerbeelden ...

Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer